Wie zijn we ?

Kiwanis

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs, gesticht in 1915. De zetel bevindt zich in Indianapolis in de Verenigde Staten. Meer dan 13.000 clubs in meer dan 90 landen in de hele wereld, 600.000 leden delen dezelfde passie en dezelfde wil om het devies van Kiwanis International toe te passen.

Het district Belgium- Luxemburg telt momenteel 178 clubs en meer dan 4.000 leden. De clubs zijn ofwel gemengd, ofwel samengesteld uit enkel dames of heren. Hun doel is zich, elk in zijn regio en onbaatzuchtig, in te zetten voor armen, op de eerste plaats ten dienste van kinderen en adolescenten.

Onze Doelstelling

Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de gulden regel in alle menselijke relaties : “Behandel een ander zoals je zelf door hem behandeld wilt worden”.

Het bevorderen van het aanvaarden en toepassen van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven. Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.

Het vinden, langs de Kiwanisclubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving. Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich brengen.

Leden Kiwanis Beringen

Marc Baeten, Jean-Paul Buyse, Koen Caerts, Paul Claes, Raf Coomans, Frank Corvers, Peter Daniels, Patrick Degraen, Philip Ennekens, Geert Hayen, Patrick Helsen,
Cees Hendrickx, Rudy Heyligen, Erik Mechelmans, Joost Molenschot, Nico Nuyts, Stephan Poelmans, Peter Rayen, Koen Schaeken, Rob Vandezande, Polic Vanhoudt,
Koen Vermeulen, Willy Reynders, Noel Truyers, Koen Heselmans, Hendrik Sneyers

Met uw steun zorgen wij voor:

Lokale Sociale Projecten:

Open Hart Paal - De Botermijn - Jan Degraen fonds - Carrousel -

Het Molenhof - Animatie Beringse rustoorden 

St. Vincentius Tessenderlo\Ham\Heusden-Zolder

Nationale Sociale Projecten:

Kiwanis Pop - Special Olympics Belgium

Internationale Sociale Projecten:

Suryana - Eliminate - schoolproject Swaziland